SV Kulturcollege

...matchning mellan utbildning och arbete

Bakgrund
Mellan åren 2010-2013 bedrev Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län ett kulturprojekt med namnet Vild Vacker Vuxen. Här skapades olika arrangemang och studiecirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I samtal med deltagarna framkom de begränsade möjligheterna till vidare studier efter gymnasiesärskolan.

Upptäckten resulterade i en förstudie där man undersökte det lokala, regionala och nationella utbudet av utbildnings- och bildningsmöjligheter efter gymnasiesärskolan. Resultatet från förstudien ledde till en ansökan hos Arvsfonden. I juni 2013 kom ett positivt besked om beviljade projektmedel.

Syfte och mål
Syftet med projektet SV Kulturcollege var att möjliggöra vidare studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning och på så vis kunna närma sig arbete. Projektet hade som mål att skapa och testa en ny utbildningsmodell samt synliggöra målgruppens begränsade möjligheter till vidare studier.

Ny unik utbildningsmodell
Projektet har resulterat i en utbildningsmodell med tillhörande metodbok. Modellen beskrivs närmare under fliken "Utbildningsmodell". Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län finansierar nu det fortsatta arbetet för nationell spridning av modellen och för att möjliggöra en ny utbildningsomgång 2017. 

ARKIV - Tidningsartiklar m.m.

2016

2016-05-18 Sveriges Radio P4 Örebro - Maria Östby och Anna Persson i radion
2016-05-17 Nerikes Allehanda - Låt SV Kulturcollege finnas kvar och spridas (debatt)
Interpellation 2015/16:538 Unga med intellektuell funktionsnedsättning.  Av Christina Örnebjär (L) till utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp)
2016-03-22 Örebrokuriren - Rädda kulturcollege från nedläggning
2016-03-22 Nerikes Allehanda - SV Kulturcollege läggs ner
2016-03-21 News Cision - Rädda Kulturcollege från nedläggning
2016-03-21 Örebrokuriren - Utbildningssatsning för unga läggs ner
2016 mars Impuls - Myrorna gav Emil chansen

2015

2015-11-05 SVT Örebro - Elever dansade för rätten till utbildning
2015-11-05 Nerikes Allehanda - Flashmob för mänskliga rättigheter
2015-10-21 Sveriges Radio P4 Örebro - Maria Östby om besöket i riksdagen
2015-09-18 Sveriges Radio P4 Örebro - Förhoppning om positiv framtid för elever på SV Kulturcollege
2015-09-09 Impuls - Alla människor ska ha rätt till högre utbildning
2015-05-08 Föräldrakraft - Personer från särskolan går alltför ofta mot en sysslolös framtid (debatt)
2015-04-16 Tidningen NU - Vi vill att det här sprids nationellt
2015-04-15 Nerikes Allehanda - Efter särskolan väntar alltför ofta sysslolöshet (debatt)
2015-03-11 Nerikes Allehanda - Reportrar på spaning i världen runt omkring
2015-01-16 ETC Örebro - Vuxenutbildning inte för alla (debattartikel)

2014

2014-12 Dagens Omsorg - Har alla samma rätt till utbildning? (debattartikel)
2014-12-10 Tidningen Impuls - "Kulturcollege något av det bästa som hänt mig"
2014-12 Nytt från folkbildningen
2014-10-13 Tidningen Impuls - Hallå Anna-Lena Thornberg, projektledare SV Kulturcollege
2014-09-04 Länsposten - Klart med alternativ utbildning i Örebro
2014-09-03 Nerikes Allehanda - Stort sug efter platser på nytt Kulturcollege
2014-08-20 Örebroar´n - De startar ny skola för funktionsnedsatta
2014-05-22 Nerikes Allehanda - College ska öppna vägen till arbeten
2014-04-26 Nerikes Allehanda - Startar college för funktionsnedsatta
2014-04-26 Nerikes Allehanda - Utbildning startas för funktionsnedsatta

2013

2013-06-18 Nerikes Allehanda - Örebro får unik collegeutbildning
2013-05 Impuls - 10 frågor till Maria Östby

SV Kulturcollege i sociala medier