SV Kulturcollege

...matchning mellan utbildning och arbete

Välkommen!

Under perioden 2013-2016 genomfördes projektet SV Kulturcollege hos Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län. Projektet finansierades av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan och syftade till att säkerställa allas rätt till utbildning.

Projektet resulterade i en ny utbildningsmodell för personer med intellektuell funktionsnedsättning och åtta deltagare testade utbildningen under två år.

Arbetet har präglats av stort engagemang och intresse för människor, pedagogik och mänskliga rättigheter. Med folkbildningens särskilda pedagogik, och med kultur och hälsa som verktyg, utvecklades en ny unik utbildning som verkar förberedande för arbete eller vidare studier.

På denna webbplats hittar du information om projektet SV Kulturcollege och den utbildningsmodell som tagits fram.

För vidare kontakt

Maria Östby
Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
E-post: maria.ostby@sv.se
Tfn: 072-220 72 39

Twitterflöde

SV Kulturcollege i sociala medier