...matchning mellan utbildning och arbete

Bildbeskrivning

  

Bakgrund

Mellan åren 2010-2013 bedrev Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län ett kulturprojekt med namnet Vild Vacker Vuxen. Här skapades olika arrangemang och studiecirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I samtal med deltagarna framkom de begränsade möjligheterna till vidare studier efter gymnasiesärskolan.


Upptäckten resulterade i en förstudie där man undersökte det lokala, regionala och nationella utbudet av utbildnings- och bildningsmöjligheter efter gymnasiesärskolan. Resultatet från förstudien ledde till en ansökan hos Arvsfonden. I juni 2013 kom ett positivt besked om beviljade projektmedel.

  

Syfte och mål
Syftet med projektet SV Kulturcollege var att möjliggöra vidare studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning och på så vis kunna närma sig arbete. Projektet hade som mål att skapa och testa en ny utbildningsmodell samt synliggöra målgruppens begränsade möjligheter till vidare studier.

 

Ny unik utbildningsmodell

Projektet har resulterat i en utbildningsmodell med tillhörande metodbok. Modellen beskrivs närmare under fliken "Utbildningsmodell". Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län finansierar nu det fortsatta arbetet för nationell spridning av modellen och för att möjliggöra en ny utbildningsomgång 2017.